BIG BOSS

TÍCH LUỸ TÀI SẢN, GIA TĂNG THU NHẬP CHO MỘT CUỘC SỐNG ĐẢM BẢO

VẬT PHẨM

Sleeps 26 | 12 Bedrooms | 13 Bathrooms

THU NHẬP

Sleeps 16 | 8 Bedrooms | 10 Bathrooms

TÀI SẢN

Sleeps 20 | 10 Bedrooms | 13 Bathrooms

BIG BOSS

Sleeps 32 | 16 Bedrooms | 18 Bathrooms

BIG BOSS BƯỚC TRÊN CÁC CUNG BẬC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Thành công là không chờ đợi. Muốn thành công, bạn cần tạo ra cơ hội chứ không phải chờ đợi

Khi bạn nhận ra rằng: người duy nhất cho thể giúp được bạn là chính bạn thì khi đó bạn mới bắt đầu được sống.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng đi giải bài toán cho cuộc đời mình, nhưng cuối cùng, thành ra là giải bài toán cho cuộc đời của nhiều con người

Trang web của bạn không có bất kỳ thẻ nào, vì vậy hiện tại không có gì để hiển thị ở đây.


Điều làm nên sự vĩ đại, đó là TINH TẤN Vīrya 精進

Tổng Tài chịu trách nhiệm quản trị và điều hành các hoạt động kinh tế tại Hùng Phong Zetta Enterprises

Các cung bậc của sự phát triển: Kẻ mạnh, The Winner, Richman, Big Boss
Sự tiến hoá bắt buộc phải qua từng bước một